Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

spis treści
20-22 września 2017 r. - Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów"

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

"OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ –WYBRANE ASPEKTY EWAKUACJI OSÓB I ZBIORÓW"

Kraków, 20-22 września 2017 r.


INTERNATIONAL CONFERENCE

"PROTECTIONOF CULTURAL HERITAGE IN CASE OF SPECIAL THREATS - SELECTED ASPECTS OFEVACUATION PERSONS AND COLLECTIONS"

Kraków, 20-22September 2017W w dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbyła się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Konferencja skierowana była do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów. Podczas Konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostaną zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

Honorowy Patronat nad Konferencja objęli:

  • Prof. dr hab. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Sławomir Frątczak - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
  • generał brygadier Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju
  • nadbrygadier Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
  • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
  • Polski Komitet do spraw UNESCO
  • Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
  • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa  W trakcie Konferencji odbyło się posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.