Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

spis treści
19-21 października 2017 r. SEMINARIUM "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE" - ZAKOPANE
Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 19-21 października 2017 r. w ośrodku „Rewita WDW Kościelisko” w Zakopanem - Kościelisku odbędzie się Seminarium Naukowo - Techniczne Zakopane – Jesień 2016 na temat:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Seminarium organizuje Małopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników   Pożarnictwa i Izba Rzeczoznawców SITP.

Patronat Honorowy nad Seminarium objęli:
 • -Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • -Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski,
 • -Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Jest to kontynuacja cyklicznych, wiosenno - jesiennych spotkań organizowanych w Zakopanem, przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,strażaków PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką. Do prelekcji zaproszono autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.
W trakcie Seminarium spróbujemy odpowiedzieć na szereg pytań nurtujących nasze środowisko związanych z ochroną przeciwpożarową.

Na Seminarium poruszymy między innymi następujące problemy:
 1. Problemy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej.
 2. Problematyka bezpieczeństwa pożarowego w kontrolach okresowych budynków.
 3. Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków.
 4. Ocena rozwiązań zamiennych stosowanych w ekspertyzach technicznych w praktyce projektowania nowoczesnych budynków.
 5. Wpływ gaszenia aerozolami na procesy starzenia oraz konserwacji eksponatów muzealnych.
 6. Kontrole instalacji przeciwpożarowych w Polsce z punktu widzenia VdS Oddziału Kontroli Technicznej.
 7.  Integracja zasad bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w praktyce.
 8. Zagrożenia pożarowe związane z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych.
 9. Problemy projektowania ścian zewnętrznych budynku - standard SITP.
 10. Porównanie wymagań przeciwpożarowych dla elewacji budynków w państwach UE.
Panel warsztatowy - Metodyka obliczeniowa systemu grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych według wytycznych CNBOP.

Panel ekspercki - Stanowisko przedstawicieli organów państwowych i instytutów badawczych oraz niezależnych ekspertów do wybranych problemów ochrony przeciwpożarowej.

Program Seminarium SITP Zakopane – Jesień 2017

„Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”

Zakopane – Kościelisko 19 – 21 października 2017

19 października 2017     (czwartek)

od 1600 – przyjazd i rejestracja uczestników,

1900 – kolacja dla uczestników Seminarium,

20 października 2017     (piątek)

900 - 930 – uroczyste otwarcie Seminarium,

930 – 1115 – I sesja Seminarium,

-        Problemy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej.

-        Problematyka bezpieczeństwa pożarowego w kontrolach okresowych budynków.

-        Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków.

1115 – 1145 – przerwa kawowa,

1145 – 1400 – II sesja Seminarium,

-        Problemy projektowania ścian zewnętrznych budynku - standard SITP.

-        Ocena rozwiązań zamiennych stosowanych w ekspertyzach technicznych w praktyce projektowania nowoczesnych budynków.

-        Kontrole instalacji przeciwpożarowych w Polsce z punktu widzenia VdS Oddziału Kontroli Technicznej.

1400 – 1500 – obiad,

1500 -     Panel ekspercki - Stanowisko przedstawicieli organów państwowych i instytutów badawczych oraz niezależnych ekspertów do wybranych problemów ochrony przeciwpożarowej.

1800 – występ gwiazdy wieczoru,

1900 – uroczysta kolacja dla uczestników Seminarium i zaproszonych Gości,

21 października 2017     (sobota)

900 – 1100 – III sesja Seminarium,

-        Panel warsztatowy - Metodyka obliczeniowa systemu grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych według wytycznych CNBOP.

-        Wpływ gaszenia aerozolami na procesy starzenia oraz konserwacji eksponatów muzealnych.

-        Integracja zasad bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w praktyce.

1200 – 1230 – przerwa kawowa,

1230 – 1400 – IV sesja Seminarium,

-        Porównanie wymagań przeciwpożarowych dla elewacji budynków w państwach UE.

-        Zagrożenia pożarowe związane z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych.

1400 – Zakończenie Seminarium, podsumowanie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Seminarium.


Będzie nam niezmiernie miło, gdy Państwo wyrażą chęć uczestnictwa w Seminarium i zgłoszą się i zarejestrują wyłącznie poprzez stronę internetową www.seminarium.sitp.org.pl

Koszt udziału w Seminarium:

Cennik uczestnictwa indywidualnego na Seminarium SITP                

w Zakopanem 19-21.10.2017 – kwoty brutto

 

Opłata normalna

Członkowie SITP*

wpłata do 17.09.2017

1.100,00

1.000,00

wpłata po 17.09.2017

1.300,00

1.200,00

 

 

 

 

o terminie wpłaty decyduje data wpływu wpłaty na konto Izby Rzeczoznawców SITP - do 17.09.2017

*) uwzględnia się wyłącznie członkostwo SITP według stanu członków w dniu 31.12..2016


            
o


Informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić noclegów w pokojach jednoosobowych z powodu dużej ilości uczestników.

Formularz zgłoszenia oraz informacje dodatkowe na temat Seminarium zamieszczone są na internetowej stronie www.seminarium.sitp.org.pl .

Bieżące informacje będą umieszczane także na tej stronie.INFORMACJA O SEMINARIUM