Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

spis treści
20-22 września 2017 r. - Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów"
UWAGA! Przesunięto do dnia 10 maja 2017 r. termin zgłaszania referatów i składania abstraktów.


KOMUNIKAT NR 1.

 

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.

ym razem podczas Konferencji postaramy się przedstawić bardzo istotne zagadnienia związane z ewakuacją osób w aspekcie wymagań obowiązujących przepisów, spełnienia warunków techniczno-budowlanych w tak szczególnych obiektach jakimi są zabytki, zasad organizacji praktycznego sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji oraz przebiegu ewakuacji osób w czasie wystąpienia zagrożenia, a także wymogów stawianych pracodawcy w Ustawie Kodeks pracy. Nie mniej istotnym problemem w obiektach zabytkowych jest ewakuacja oraz ochrona zbiorów, której problemy także będziemy na naszej Konferencji poruszać.

 

Skrócony program Konferencji:

20 września (środa)

Przyjazd   – do godz. 1400

1400-1420 otwarcie Konferencji: Komendant SA PSP, Komendant Główny PSP

1420-1800 – SESJA I: wykłady

1800 – kolacja

21 września (czwartek)

930-1130 – SESJA II: wykłady

1200-1330 – SESJA III: – ćwiczenia i pokazy

1330-1430 – obiad

1900 – kolacja integracyjna

 22 września (piątek)

930-1230 – SESJA IV: wykłady

1230 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji,

1300-1400 – obiad

Szczegółowe informacje ukazywać się będą na stronach internetowych:

-        www.sapsp.pl

-        www.sock.gov.pl

-        www.kgpsp.gov.pl


Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów na Konferencji proszone są o przesłanie abstraktu w języku polskim do dnia 10 maja 2017 r. na adres e-mailowy: kkociolek@sapsp.pl. O przyjęciu referatu do publikacji oraz wygłoszenia Autorzy zostaną poinformowani indywidualnie.

Kraków, 27 września 2016 r.