AKTUALNOŚCI

2014-08-19
SEMINARIUM "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE" - ZAKOPANE 2014
W dniach 9–11 października 2014 r. w Zakopanem odbyło się jubileuszowe dziesiąte, jesienne Seminarium Naukowo – Techniczne na temat: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE organizowane przez Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy współpracy Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Patronat honorowy nad seminarium objęli: generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski oraz Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, a patronat medialny kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”.

W Seminarium udział wzięło ponad 300 osób i było ono skierowane w głównej mierze do projektantów, architektów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych, właścicieli i zarządzających budynkami, przedstawicieli firm działających w branży ochrony przeciwpożarowej i instytucji samorządowych oraz strażaków PSP. Słowo wstępne wygłosili nadbrygadier Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Andrzej Siekanka – Prezes Oddziału Małopolskiego SITP oraz Bronisław Skaźnik – Prezes ZG SITP.
          
Inauguracyjny wykład, który otworzył Seminarium, pn.: „Bezpieczeństwo pożarowe w świetle projektu nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego” wygłosił dr inż. Dariusz Ratajczak –  Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Następnie st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP omówił kierunki i propozycje zmian w przepisach przeciwpożarowych oraz odniósł się do kryteriów i zasad sporządzania opinii w ramach odstępstwa od przepisów budowlanych w trybie art. 9 Prawa Budowlanego.

Do prelekcji tematów zostały zaproszone, także inne autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej, Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz instytucji naukowych zajmujących się bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynków m.in.: Tadeusz Łozowski, Ryszard Małolepszy, Dariusz Dziwulski, Jerzy Bronowicz, Edward Skiepko, Zbigniew Wolff, Robert Kopciński, Marian Skaźnik, Grzegorz Krajewski, Małgorzata Sawczuk oraz Lucjan Myrda. Wygłosili oni referaty dotyczące m.in.: projektowania obiektów budowlanych z zachowaniem bezpiecznych i wymaganych odległości między obiektami budowlanymi z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, zapewnienia ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru oraz związanych z tym problemów przy uzgadnianiu projektów przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, oceny zagrożenia wybuchem, wytycznych postępowania i zabezpieczenia instalacji przed wybuchem, wybranych aspektów oddymiania pożarowego, oceny poprawności symulacji rozwoju pożaru w obiektach budowlanych, roli i wpływu przyjętych założeń w scenariuszach rozwoju pożaru na bezpieczeństwo obiektów, SUG tryskaczowych według normy PN-EN 12845+A2 – doboru prawidłowych założeń na etapie projektu budowlanego, regulacji bezpieczeństwa pożarowego według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę - szczególnych przypadków stosowania rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w kontekście realizacji obowiązku zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla jednostek osadniczych, działalności Izby Rzeczoznawców SITP, celów i zadań Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP.

Wiodące firmy w kraju i zagranicą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej przedstawiły nowoczesne rozwiązania produktów i urządzeń przeciwpożarowych zapewniających budynkom wysoki standard bezpieczeństwa. Przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych i wywołały wiele dyskusji i rozmów w tym także w kuluarach Seminarium, które na pewno przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony przeciwpożarowej budynków w kraju. Seminarium uświetnił występ legendarnego zespołu „Bernard Dornowski ex Czerwone Gitary”.

Opracował: Sebastian Woźniak


Podziękowania od Księdza Kapelana - do pobrania poniżej.
Referat Tadeusza Łozowskiego - do pobrania poniżej.INFORMACJA NA TEMAT ZAKUPU PUBLIKACJIZarząd Oddziału Małopolskiego SITP uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość nabycia publikacji przygotowanej specjalnie i zawierającej referaty z Seminarium Naukowo-Technicznego „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” Zakopane,  9-11 października 2014 r.
oraz publikacji z Konferencji i Seminariów Naukowo-Technicznych z lat ubiegłych:
  1. "Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego – zabezpieczenia techniczne" Zakopane  20-23  października 2005 r.,
  2. "Bezpieczeństwo pożarowe hoteli i innych budynków zamieszkania zbiorowego" Krynica Zdrój, 23-25 października 2008 r.,
  3. "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie" Zakopane, 3 – 5 października 2013 r.
Chętnych do zakupu publikacji prosimy o:
  1. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu 12-639-91-80 (P. Ewa Kańka),
  2. Wypełnienie załączonej karty zamówienia i jej przesłanie na podany w karcie adres,
  3. Dokonanie przelewu na podane w karcie zamówienia konto,
  4. Przesłanie kserokopii (skanu) dokonanej wpłaty w sposób podany w karcie.
Istnieje możliwość nabycia publikacji bezpośrednio w siedzibie Oddziału Małopolskiego SITP Kraków, ul. Zarzecze 106 pokój nr 3 po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się.

Koszt publikacji z 2014 r. wynosi 45,- PLN za sztukę. Pozostałych publikacji 20,- PLN za sztukę.

Ilość publikacji ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i dokonania wpłaty.

KARTA ZAMÓWIENIA publikacji do pobrania poniżej


Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się