AKTUALNOŚCI

2023-10-09
SEMINARIUM ZAKOPANE 2023 - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - 18-20 października 2023 r.
W ośrodku „Rewita Zakopane”, ul. Nędzy Kubińca 103, 34-511 Kościelisko w dniach 18-20 października 2023 r. odbyło się XVIII  Seminarium Naukowo-Techniczne na temat: „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”.Seminarium zorganizował Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Krakowska Rada Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.
Była to kontynuacja cyklicznych, jesiennych szkoleń organizowanych w Zakopanem, przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką.

Do prelekcji zaproszono autorytety z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Pożarniczej, Instytutu Techniki Budowlanej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i innych instytucji technicznych i naukowych z kraju. W trakcie Seminarium spróbujemy odpowiedzieć na szereg pytań nurtujących nasze środowisko bezpośrednio związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową budynków.


PROGRAM SEMINARIUM:

Godz.

TEMATYKA

PRELEGENT

 

18 października 2023 r.

17.00

Rejestracja uczestników Seminarium

18.00

Kolacja

 

19 października 2023 r.

7.30 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 9.15

Otwarcie Seminarium

Prezes Oddziału Małopolskiego SITP– Paweł Knapik

Prezes Zarządu Głównego SITP – Krzysztof Dąbrowski 

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Piotr Filipek

Prezes Zarządu KR FSNT NOT – Andrzej M. Kucharski

Ochrona Przeciwpożarowa – Paweł Rochala

SESJA I

9.15 - 10.00

Uzgadnianie projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych, sporządzonych w postaci elektronicznej - na podstawie wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563)

bryg. Karol Mojski

Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom
KG PSP

10.00 - 10.45

Nowe uregulowania w Prawie Budowlanym - Elektroniczna książka obiektu budowlanego – cyfrowe narządzie w rękach właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

Małgorzata Boryczko

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

10.45 – 11.00

Przerwa kawowa

11.0 - 11.15

Ochrona przeciwpożarowa elementów budowlanych i konstrukcyjnych w budownictwie,  o konstrukcji szkieletowej

Jarosław Kijak

Key Account Manager

James Hardie Europe GMBH (Sp. z o.o.)

11.15 - 12.00

Analiza i ocena spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku w związku z zamiarem zainstalowania w jego obrębie punktu ładowania samochodów elektrycznych

st. bryg. Paweł Janik

Dyrektor CNBOP-BIP

12.00 - 12.45

Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego i komfortu w inteligentnych budynkach i przemyśle 4.0

Grzegorz Sypek

SITP Oddział Stołeczny

12.45 – 13.30

Instalacje mgły wodnej – założenia a rzeczywistość

Tomasz Afeltowicz-Schultz

Prezes VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.

13.30 - 14.30

Obiad

SESJA II

14.30 - 15.15

Systemy różnicowania ciśnień wg PN-EN 12101-13  – kryteria oceny

Ewa i Grzegorz Sztarbała

ARDOR

15.15 – 15.30

Praktyczne wykorzystanie możliwości oprogramowania central oraz elementów instalacji sygnalizacji pożarowej, pozwalające na ograniczenie liczby fałszywych alarmów

Mariusz Radoszewski

Manager Inżynierów Wsparcia Technicznego

POLON-ALFA S.A.

15.30 - 16.15

Zmiany w standardach projektowych dot. systemów oddymiania grawitacyjnego, w szczególności w PN-B-02877-4

Krzysztof Bagiński

SITP Oddział Gdańsk

16.15-16.30

Systemy aluminiowe ALUPROF gwarantujące bezpieczeństwo pożarowe

Aleksander Białas

Specjalista ds. marketingu

ALUPROF S.A.

16.30 - 17.15

Strategia doprowadzenia powietrza kompensacyjnego na poziomych drogach ewakuacyjnych w oparciu o eksperymenty w pełnej skali

Grzegorz Krajewski

Wojciech Węgrzyński prof. ITB

Zakład Badań Ogniowych ITB

17.15 – 17.30

Ochrona przeciwpożarowa fasad

Karol Watoła

Regional Sales Director

Promat TOP Sp. z o.o.

19.00 - 20.00

Niespodzianka – „Gwiazda wieczoru”

20.00

Uroczysta kolacja

 

20 października 2023 r.

7.30 - 9.00

Śniadanie

SESJA III

9:00 - 9:15

Funkcje falowników zwiększające bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych

Maciej Piliński

Sales Director

Fronius Polska sp. z. o. o

9.15 - 10.00

Wspomaganie ekip ratowniczo-gaśniczych w aspekcie rozwiązań zamiennych

Mateusz Fliszkiewicz

SITP Oddział Stołeczny

10.00 – 10.15

Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych. Systemy różnicowania ciśnienia i oddymiania

Włodzimierz Łącki

Product Manager

AERECO WENTYLACJA Sp. z o. o

10.15 - 11.00

Zasilanie i sterowanie wentylacji pożarowej w tunelach drogowych

Robert Zapała

SITP Oddział Śląski

11.00 - 11.15

Bezpieczne instalacje Instalacje fotowoltaiczne z optymalizacją DC na poziomie modułu (SolarEdge)

Grzegorz Bardadyn

Commercial Account Manager

SolarEdge Technologies

11.15 - 11.45

Przerwa kawowa

SESJA IV

11.45 - 12.30

Współdziałanie stałych urządzeń gaśniczych i systemów oddymiania na granicach stref dymowych

bryg. Paweł Wróbel

Akademia Pożarnicza

12.30 – 12.45

Innowacje w systemach przeciwpożarowych

Zenon Małkowski

Małkowski-Martech S.A. / ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.

12.45 - 13.30

Determinanty wykonywania wybranych instalacji przeciwpożarowych w obiektach budowlanych

Bogdan Kosowski

SITP Oddział Małopolski

13.30 – 13.45

Okiem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – problematyka mikro elektromobilności w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach

Damian Kubera
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, eWesta Sp. z o.o.

13.45 - 14.30

Operat przeciwpożarowy - zakres merytoryczny i studium przypadku

Marcin Kowalski

SITP Oddział Kujawsko-Pomorski

14.30 - 14.45

Panel ekspercki

KG PSP, AP, CNBOP, SITP, ITB, PINB

14.45 - 15.00

Zakończenie Seminarium i podsumowanie

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg. Piotr Filipek

Prezes SITP Oddział Małopolski

Paweł Knapik

15.00 - 16.00

Obiad

Wykwaterowanie uczestników Seminarium

16.00 – 17.00

Test zaliczeniowy dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. i rozdanie zaświadczeń


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Seminarium
to: Damian Woszczyna


Dzięki uprzejmości Wykładowców pliki do pobrania poniżej.

Copyright © 2019 projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się